ли

Речник на българския език

ли частица (тип 191) редактиране

Значение

част.
1. За общ въпрос, който изисква от събеседника да отговори с да/не. Ще дойдеш ли с мене? С Мария ли заминаваш?
2. В разделително въпросително изречение, с което на събеседника се предлага да избере една от няколко взаимноизключващи се възможности. Коя химикалка искаш — червената ли, синята ли, някаква друга ли?
3. За усилване. Какво ли искаше тоя човек? Защо ли не тръгнах още тогава? Будя го, а то — спи ли спи.
4. Като съюз. За въвеждане на въпросително допълнително изречение; дали. Попитах го ще тръгва ли.
5. Като съюз. За въвеждане на подчинено обстоятелствено изречение за условие: ако. Не тръгнеш ли веднага, ще закъснееш.
6. Като съюз. За въвеждане на подчинено обстоятелствено изречение за време: когато. Върнеше ли се вкъщи, веднага се захващаше да чисти.
Ли — или. — Разделителна съюзна връзка в сложно съчинено изречение. Ще тръгваш ли с мене, или оставаш тук?