лесо-

Речник на българския език

лесо- представка (тип 501) редактиране

Значение

Първа съставна част на сложни думи със значение който се отнася до горите, напр. лесозащита, лесотехник, лесоустройство.