латерофлексия

Речник на българския език

ла̀терофлѐксия некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

мед. Странично прегъване, свиване встрани.

Грешни изписвания (23)

 • латерофлексеа
 • латерофлексеъ
 • латерофлексея
 • латерофлексиа
 • латерофлексиъ
 • латеруфлексеа
 • латеруфлексеъ
 • латеруфлексея
 • латеруфлексиа
 • латеруфлексиъ
 • латеруфлексия
 • латирофлексеа
 • латирофлексеъ
 • латирофлексея
 • латирофлексиа
 • латирофлексиъ
 • латирофлексия
 • латируфлексеа
 • латируфлексеъ
 • латируфлексея
 • латируфлексиа
 • латируфлексиъ
 • латируфлексия