ламинектомия

Речник на българския език

ламинекто̀мия некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

мед. Оперативно отваряне на гръбначния канал чрез отстраняване на дъгата на прешлена.

Грешни изписвания (47)

 • ламенектомеа
 • ламенектомеъ
 • ламенектомея
 • ламенектомиа
 • ламенектомиъ
 • ламенектомия
 • ламениктомеа
 • ламениктомеъ
 • ламениктомея
 • ламениктомиа
 • ламениктомиъ
 • ламениктомия
 • ламинектомеа
 • ламинектомеъ
 • ламинектомея
 • ламинектомиа
 • ламинектомиъ
 • ламиниктомеа
 • ламиниктомеъ
 • ламиниктомея
 • ламиниктомиа
 • ламиниктомиъ
 • ламиниктомия
 • лъменектомеа
 • лъменектомеъ
 • лъменектомея
 • лъменектомиа
 • лъменектомиъ
 • лъменектомия
 • лъмениктомеа
 • лъмениктомеъ
 • лъмениктомея
 • лъмениктомиа
 • лъмениктомиъ
 • лъмениктомия
 • лъминектомеа
 • лъминектомеъ
 • лъминектомея
 • лъминектомиа
 • лъминектомиъ
 • лъминектомия
 • лъминиктомеа
 • лъминиктомеъ
 • лъминиктомея
 • лъминиктомиа
 • лъминиктомиъ
 • лъминиктомия