кръво-

Речник на българския език

кръво- представка (тип 501) редактиране

Значение

Първа съставна част на сложни думи със значение който се отнася до кръв, напр. кръводарител, кръвожаден, кръвопиец, кръвопускане, кръвохрачене.