конфабулация

Речник на българския език

конфабула̀ция некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

мед. При наличие на празнини в паметта (напр. при антероградна амнезия), те се “запълват” с паметово съдържание, което е или измислено (фантастни конфабулации), или реално, но отнасящо се за друго време (заместващи конфабулации). Наблюдават се при органично разстройство на мозъка, но и при шизофрения.

Грешни изписвания (47)

 • конфаболацеа
 • конфаболацеъ
 • конфаболацея
 • конфаболациа
 • конфаболациъ
 • конфаболация
 • конфабулацеа
 • конфабулацеъ
 • конфабулацея
 • конфабулациа
 • конфабулациъ
 • конфъболацеа
 • конфъболацеъ
 • конфъболацея
 • конфъболациа
 • конфъболациъ
 • конфъболация
 • конфъбулацеа
 • конфъбулацеъ
 • конфъбулацея
 • конфъбулациа
 • конфъбулациъ
 • конфъбулация
 • кунфаболацеа
 • кунфаболацеъ
 • кунфаболацея
 • кунфаболациа
 • кунфаболациъ
 • кунфаболация
 • кунфабулацеа
 • кунфабулацеъ
 • кунфабулацея
 • кунфабулациа
 • кунфабулациъ
 • кунфабулация
 • кунфъболацеа
 • кунфъболацеъ
 • кунфъболацея
 • кунфъболациа
 • кунфъболациъ
 • кунфъболация
 • кунфъбулацеа
 • кунфъбулацеъ
 • кунфъбулацея
 • кунфъбулациа
 • кунфъбулациъ
 • кунфъбулация