командну-наблюдателен

Речник на българския език

командну-наблюдателен е грешно изписване на командно-наблюдателен.