квази-

Речник на българския език

квази- представка (тип 501) редактиране

Значение

Първа съставна част на сложни думи със значение мним, лъже-, напр. квазикултура, квазинаучен, квазистационарен и др.