ин-

Речник на българския език

ин- представка (тип 501) редактиране

Значение

представка. В състава на думи със значение за включване, напр. инвагинация, инфилтрация.представка. В състава на думи със значение за спиране на дейност или придаване на отрицателен смисъл, напр. инадаптация, инактивация.