интраабдоминален

Речник на българския език

интраабдомина̀лен некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

мед. Вътрекоремен, намиращ се в коремната кухина.

Грешни изписвания (31)

 • интраабдоменален
 • интраабдоменалин
 • интраабдоминалин
 • интраабдуменален
 • интраабдуменалин
 • интраабдуминален
 • интраабдуминалин
 • интраъбдоменален
 • интраъбдоменалин
 • интраъбдоминален
 • интраъбдоминалин
 • интраъбдуменален
 • интраъбдуменалин
 • интраъбдуминален
 • интраъбдуминалин
 • интръабдоменален
 • интръабдоменалин
 • интръабдоминален
 • интръабдоминалин
 • интръабдуменален
 • интръабдуменалин
 • интръабдуминален
 • интръабдуминалин
 • интръъбдоменален
 • интръъбдоменалин
 • интръъбдоминален
 • интръъбдоминалин
 • интръъбдуменален
 • интръъбдуменалин
 • интръъбдуминален
 • интръъбдуминалин