интер-

Речник на българския език

интер- представка (тип 501) редактиране

Значение

Първа съставна част на сложни думи със значение:
1. Между, заедно, напр. интермедия, интерпарламентарен, интерференция и др.
2. Интернационален, международен, напр. интербригадист, интерклуб и др.