или

Речник на българския език

илѝ съюз (тип 189) редактиране

Значение

съюз.
1. За свързване на части на изречението или на прости изречения, когато се посочва, че факти, състояния или действия взаимно се изключват или се заменят. Ще пиша или ще спя. Ще дойда утре или най-късно вдругиден.
2. За присъединяване на уточняващи, поясняващи части на изречението. През пролетта, или по-точно през май, ще продължим строителството. Какво си направила с парите? Или си ги загубила?!
Или — или. — За изразяване на алтернативност. Трябва да избереш — или работата, или мене.
Дали — или/ли — или. — В пряк или непряк въпрос — за запитване при колебание, съмнение. Дали да тръгна, или да остана вкъщи? Питам се дали си струва да ходя, или да си гледам работата.

Грешни изписвания (1)

  • ели