из-

Речник на българския език

из- представка (тип 501) редактиране

Значение

представка. В състава на глаголи със значение:
1. Изчерпване на действието докрай, напр. изкопавам, изоравам, изяждам, избесвам.
2. Извършване на действие, насочено отвътре навън до неговия резултат, напр. избягвам, изтласквам и др.
3. Изчерпване на действие, при което обектът добива ново качество, напр. изрусявам, избистрям и др.
4. Извършване на еднократно действие, изведнъж, напр. избръмчавам, иззвънявам и др.