идеалреализъм

Речник на българския език

идеалреализъм некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

Напралвение в идеалистическата философия, което отъждествява психическото и материалното битие и допуска интуитивното познаване същността на предметите.