за-

Речник на българския език

за- представка (тип 501) редактиране

Значение

глаголна представка със значение:
1. Начинателност, напр. заплаквам, занареждам, запявам, заприказвам и др.
2. Извършвам до край, до постигане на резултат, напр. завършвам, записвам, завъждам, завързвам, загъвам, заграждам и др.
3. Добивам някакво състояние, правя да се добие някакво състояние, напр. загрубявам, задимявам, задлъжнявам и др.
4. Отправям действието вън от себе си, в друга посока, напр. заминавам, завличам, занасям и др.
5. Увличам се в нещо, напр. зазяпвам се, заглеждам се, заприказвам се, запивам се и др.
6. Извършвам действието около предмета или по повърхността му, напр. загъвам, завивам и др.