заратустра

Речник на българския език

заратустра некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

Древноирански религиозен учител и философ от VIIв. пр. Хр. , създател на религията зороастризъм, с върховен бог Ахура Мазда и разграничаване на доброто и злото.