жлъчко-

Речник на българския език

жлъчко- представка (тип 501) редактиране

Значение

Първа съставна част на сложни думи със значение който се отнася до жлъчен сок, напр. жлъчкогонен, жлъчкоотделяне, жлъчкообразуване.