железо-

Речник на българския език

железо- представка (тип 501) редактиране

Значение

Първа съставна част на сложни думи със значение:
1. Който е свързан с желязо: железобетон, железодобив.
2. Който е свързан с транспорта по железниците: железопътен.