ех

Речник на българския език

ех междуметие (тип 190) редактиране

Значение

част. За усилване при изразяване на копнеж, мечта, желание. Ех, да можех сега за секунда да се върна в ония години!междум.
1. За израз на радост, задоволство, възхищение. Ех че хубаво!
2. За израз на мъка, съжаление, примирение. Ех, какво да се прави, такъв е животът — тежък...
3. За израз на раздразнение, закана. Ех, това нещо — измъчи ме, все се поврежда!