епи-

Речник на българския език

епи- представка (тип 501) редактиране

Значение

Първа съставна част на сложни думи със значение „върху, на, отново“.