енцефаломиелит

Речник на българския език

ѐнцефаломиелѝт некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

мед. Възпаление на главния и гръбначния мозък.

Грешни изписвания (31)

 • енцефаломеелит
 • енцефаломеилит
 • енцефаломиилит
 • енцефалумеелит
 • енцефалумеилит
 • енцефалумиелит
 • енцефалумиилит
 • енцефъломеелит
 • енцефъломеилит
 • енцефъломиелит
 • енцефъломиилит
 • енцефълумеелит
 • енцефълумеилит
 • енцефълумиелит
 • енцефълумиилит
 • енцифаломеелит
 • енцифаломеилит
 • енцифаломиелит
 • енцифаломиилит
 • енцифалумеелит
 • енцифалумеилит
 • енцифалумиелит
 • енцифалумиилит
 • енцифъломеелит
 • енцифъломеилит
 • енцифъломиелит
 • енцифъломиилит
 • енцифълумеелит
 • енцифълумеилит
 • енцифълумиелит
 • енцифълумиилит