енерго-

Речник на българския език

енерго- представка (тип 501) редактиране

Значение

Първа съставна част на сложни думи със значение енергия (в 1 знач.), напр. енергобаланс, енергокомбинат, енергомашиностроене, енергосистема, енергоснабдяване, енерготехника, енергоцентър.