елеат

Речник на българския език

елеат некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

Представител на гръцко учение от IV—V в. пр. Хр. , според което истинското битие е неизменно, а видимото разнообразие е илюзорно (Зенон, Парменид).