до-

Речник на българския език

до- представка (тип 501) редактиране

Значение

представка. В състава на: <p>I. Глаголи със значение:
1. Крайна фаза и завършване на действието със съответния резултат, напр. довършвам, добирам, дояждам, доглеждам, допивам и др.
2. Допълнително извършване на действието на основния глагол с добавъчен резултат, напр. добавям, доплащам, додавам, досипвам и др.
3. Граница, предел, крайна цел на действието, обикн. свързана с разположението на лицето, което е център на събитията (най-често с говорещия), напр. довличам, довеждам, донасям, дотиквам, домъквам и др.
4. Внезапна поява на желание за извършване на някакво действие, напр. допива ми се, дояжда ми се, доспива ми се, допява ми се и др.
5. Обхващане от чувство, усещане или преминаване в ново (обикн. временно) състояние, напр. доядява ме, догрешава ме, домъчнява ми, досмъдява ме и др. II. Прилагателни имена със значение преди, напр. дореволюционен, дофашистки, докомунистически, довчерашен и др.</p>