дихарма

Речник на българския език

дихарма некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

1. букв. нося, държа
2. обобщаващо понятие за Великия ред, на който е подчинен света
3. основата на човешкия морал и етика, закономeрния ред във вселената, законът на кармически управляваното прераждане
4. духовни съдържания, обекти на мисълта, идеи, представляващи отражения на нещата в духа на човека

Грешни изписвания (1)

  • дхарма