деци-

Речник на българския език

деци- представка (тип 501) редактиране

Значение

Първа съставна част на сложни думи за мерни единици със значение една десета част, напр. дециметър, децилитър и др.