дактилология

Речник на българския език

дактилоло̀гия некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

ж., само ед. Спец. Водене на разговор чрез използване на ръчната азбука на глухонемите.

Грешни изписвания (47)

 • дактелологеа
 • дактелологеъ
 • дактелологея
 • дактелологиа
 • дактелологиъ
 • дактелология
 • дактелулогеа
 • дактелулогеъ
 • дактелулогея
 • дактелулогиа
 • дактелулогиъ
 • дактелулогия
 • дактилологеа
 • дактилологеъ
 • дактилологея
 • дактилологиа
 • дактилологиъ
 • дактилулогеа
 • дактилулогеъ
 • дактилулогея
 • дактилулогиа
 • дактилулогиъ
 • дактилулогия
 • дъктелологеа
 • дъктелологеъ
 • дъктелологея
 • дъктелологиа
 • дъктелологиъ
 • дъктелология
 • дъктелулогеа
 • дъктелулогеъ
 • дъктелулогея
 • дъктелулогиа
 • дъктелулогиъ
 • дъктелулогия
 • дъктилологеа
 • дъктилологеъ
 • дъктилологея
 • дъктилологиа
 • дъктилологиъ
 • дъктилология
 • дъктилулогеа
 • дъктилулогеъ
 • дъктилулогея
 • дъктилулогиа
 • дъктилулогиъ
 • дъктилулогия