голо-

Речник на българския език

голо- представка (тип 501) редактиране

Значение

Първа съставна част на сложни думи със значение който е непокрит, който е без това, което е обичайно за него, напр. голобрад, головрат, гологлав, гологръд, голосеменен.