в-

Речник на българския език

в- представка (тип 501) редактиране

Значение

или въ- представка. В състава на глаголи със значение:
1. Насочване на действието към вътрешността, напр. вглеждам се, вграждам, вдялвам, вживявам се, вкоренявам, впридам, вписвам, въвличам.
2. Получаване на ново качество от субекта и/или обекта на действието, напр. вдетинявам се, вдървявам се, вкиселявам, вкочанявам се, вманиачавам се, въвонявам се.