все-

Речник на българския език

все- представка (тип 501) редактиране

Значение

Първа съставна част на сложни думи със значение: а) Общ, общо, напр. всебалкански, всебългарски, всеизвестен, всенароден, всеславянски. б) Всички, всичко, цял, напр. всевластен, всевластие, всевъзможен, всезнаен, всезнайно, всемирен, всеобемен, всеобхватен, всеопрощение, всепризнат, всестранен, всеяден. в) Най-, пре-, напр. всеблаг, всемилостив, всемогъщ, всемощен, всемъдър, всесилен.