военно-

Речник на българския език

воѐнно- представка (тип 501) редактиране

Значение

Първа съставна част на сложни думи със значение военен, напр. военноавиационен, военноагресивен, военноадминистративен, военновъздушен, военно-граждански, военноинвалид, военноинженерен, военноисторически, военномедицински, военноморски, военнооперативен, военнопрестъпник, военнопромишлен, военностратегически, военнотехнически, военноучебен.

Грешни изписвания (7)

  • военну-
  • воено-
  • воену-
  • вуенно-
  • вуенну-
  • вуено-
  • вуену-