вице-

Речник на българския език

вице- представка (тип 501) редактиране

Значение

Първа съставна част на сложни думи със значение заместник или помощник, напр. вицегубернатор, вицеканцлер, вицеконсул, вицепрезидент, вицешампион.