видео-

Речник на българския език

видео- представка (тип 501) редактиране

Значение

Първа съставна част на сложни думи със значение който се отнася до видеомагнетофон, напр. видеодистрибутор, видеозапис, видеокамера, видеокасета, видеоклип, видеокъща, видеолюбител, видеоразпространение, видеотека, видеофилм.