верзио

Речник на българския език

верзио некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

мед. Завъртане на плода в матката с цел да се коригира неблагоприятно положение на плода (напр. седалищно предлежание) в благоприятно главично предлежание. Различават се: външна верзия, класическа комбинирана верзия, комбинирана двупръстна верзия.