вентрикулография

Речник на българския език

вентрикулогра̀фия некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

мед. Рентгенография на сърдечните кухини след впръскване на контрастно вещество в тях.