биотоп

Речник на българския език

биотоп некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

Пространство с относително еднородни условия за живот. Биотоп е неживата част от природата в даденото пространство и заедно с живата част (биоценоза) образува екосистема.

Примери за биотоп могат да бъдат едно блато, една гора, едно езеро и др.