антропо-

Речник на българския език

антропо- представка (тип 501) редактиране

Значение

Първа съставна част на сложни думи със значение „отнасящ се до човека, човеко-„