антропоцентризъм

Речник на българския език

антропоцентрѝзъм некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

Ненаучно и свързано с религията и идеализма схващане, че човек е център на вселената и цел на миросътворението.

Грешни изписвания (31)

 • антропоцентризам
 • антропоцинтризам
 • антропоцинтризъм
 • антропуцентризам
 • антропуцентризъм
 • антропуцинтризам
 • антропуцинтризъм
 • антрупоцентризам
 • антрупоцентризъм
 • антрупоцинтризам
 • антрупоцинтризъм
 • антрупуцентризам
 • антрупуцентризъм
 • антрупуцинтризам
 • антрупуцинтризъм
 • ънтропоцентризам
 • ънтропоцентризъм
 • ънтропоцинтризам
 • ънтропоцинтризъм
 • ънтропуцентризам
 • ънтропуцентризъм
 • ънтропуцинтризам
 • ънтропуцинтризъм
 • ънтрупоцентризам
 • ънтрупоцентризъм
 • ънтрупоцинтризам
 • ънтрупоцинтризъм
 • ънтрупуцентризам
 • ънтрупуцентризъм
 • ънтрупуцинтризам
 • ънтрупуцинтризъм