амилоидоза

Речник на българския език

амилоидоза некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

мед. Нарушение в белтъчната обмяна, изразяващо се в отлагане и натрупване на амилоид в интерстициума на различни органи. Различават се: генерализирана амилоидоза (първична, вторична и наследствена фамилна амилоидоза) и локализирана амилоидоза (амилоидоза на бъбреците, на слезката и др. ).