агро-

Речник на българския език

агро- представка (тип 501) редактиране

Значение

Първа съставна част в съкратени сложни думи със значение агрономически, аграрен, напр. агробиология, агрометеорология, агрополитика, агротехника, агрохимия.