Ясеновец

Речник на българския език

Ясеновец географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение