Шишманци

Речник на българския език

Шишманци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение