Шипковица

Речник на българския език

Шипковица географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение