Чуковец

Речник на българския език

Чуковец географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение