Чуковезер

Речник на българския език

Чуковезер географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение