Черноморец

Речник на българския език

Черноморец географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение