Чепърлинци

Речник на българския език

Чепърлинци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение