Царино

Речник на българския език

Царино географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение