Хърсово

Речник на българския език

Хърсово географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение