Хърлец

Речник на българския език

Хърлец географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение